Amaqela amancinci

NGAPHAMBILI NEMALI

Unokuqala iSifundo sakho seMva emva kweLwesibini emva kokuba uthathe uvavanyo lokubeka. Ixesha leMva ntambama lixesha le-6 iiyure ngeveki ngoLwesibili, ngoLwesithathu kunye neLwesine phakathi kwe-14.00 ne-16.00.

 Iiklasi zeemini zijolise kwizakhono ezahlukeneyo zolwimi:

  • Ukuthetha, ukuLawula kunye nokuThetha
  • UkuFunda nokusetyenziswa kweNgesi
  • umbhalo

Iveki eqhelekileyo ingaquka:

  • Indlela yokufumana ulwazi kwiitekisi ezahlukeneyo
  • Indlela yokubhala i-imeyile esemthethweni neyiyo
  • Izakhono zovavanyo kwi-PET, FCE, CAE kunye neCPE
  • Ulwimi oluluncedo kubomi bemihla ngemihla

Kukho nethuba lokuxoxwa ngamabini kunye namaqela.

 Abafundi basemva kwemva baya kuba nako ukujoyina nabanye abafundi kwimisebenzi yentlalo ngeentsuku kunye nakusihlwa.

  • 1