Tùy thuộc vào quốc tịch của bạn và thời gian bạn muốn đến Vương quốc Anh, bạn cần phải xin thị thực. Đối với thời gian lưu trú lên đến 6 tháng, đó là Thị thực du lịch tiêu chuẩn và cho thời gian lưu trú từ 6-11 tháng, Thị thực du học ngắn hạn. Vui lòng kiểm tra điều này trên trang web của Chính phủ Vương quốc Anh www.gov.uk/apply-uk-visa nơi bạn có thể tìm hiểu xem bạn có cần thị thực hay không và bạn cũng có thể đăng ký trực tuyến. Chúng tôi đã nghiên cứu trang web này và mặc dù chúng tôi không đủ điều kiện để đưa ra lời khuyên pháp lý, chúng tôi hiểu rằng nếu bạn muốn nộp đơn xin thị thực, bạn phải có các tài liệu chính xác bao gồm:

  • Hộ chiếu của bạn
  • Thư chấp thuận của bạn xác nhận rằng bạn đã được chấp nhận tham gia khóa học và đã đóng phí. Bức thư cũng sẽ cung cấp thông tin về khóa học.
  • Bằng chứng để chứng minh bạn có đủ tiền để chi trả cho thời gian lưu trú tại Vương quốc Anh.

Nếu bạn không thành công trong việc xin thị thực, vui lòng gửi cho chúng tôi một bản sao của mẫu đơn từ chối thị thực và chúng tôi sẽ thu xếp để hoàn trả phí đã thanh toán. Chúng tôi sẽ hoàn trả tất cả các khoản phí ngoài khóa học một tuần và phí ăn ở để trang trải chi phí hành chính.