Nếu bạn sống ở ngoài Châu Âu, bạn cần phải có giấy nhập cảnh, visa. Bạn nên nộp đơn xin Thị thực Du học ngắn hạn. Vui lòng kiểm tra điều này trên www.gov.uk/apply-uk-visa nơi bạn có thể tìm thấy làm thế nào để có được một thị thực. Chúng tôi đã nghiên cứu trang web này và mặc dù chúng tôi không đủ điều kiện để tư vấn pháp luật nhưng chúng tôi hiểu rằng nếu bạn muốn xin thị thực, bạn phải có các tài liệu chính xác bao gồm:

  • Hộ chiếu của bạn
  • Thư chấp thuận của bạn xác nhận rằng bạn đã được chấp nhận tham gia khóa học và đã đóng phí. Bức thư cũng sẽ cung cấp thông tin về khóa học.
  • Bằng chứng cho thấy bạn có đủ tiền để trả cho kỳ nghỉ của bạn ở Anh. Bạn sẽ cần phải trình bày bảng sao kê ngân hàng của mình tới Đại sứ quán.

Nếu bạn không thành công trong việc xin thị thực, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp. Nếu chúng tôi không thể giúp đỡ, bạn phải gửi cho chúng tôi một bản sao của mẫu từ chối visa và chúng tôi sẽ thu xếp hoàn trả phí đã trả. Chúng tôi sẽ hoàn trả tất cả các khoản phí khác ngoài khóa học và phí ở một tuần để trang trải chi phí hành chính.