Chào mừng bạn đến với trang thanh toán trực tuyến của chúng tôi.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua PayPal, nhưng bạn không cần tài khoản PayPal - nó tương thích với hầu hết các thẻ khác.

Bạn có thể muốn kiểm tra chuyển khoản và tỷ giá hối đoái và chi phí cho các khoản thanh toán quốc tế, có thể phụ thuộc vào ngân hàng của bạn.

Chúng tôi chỉ dạy ADULTS (18 +). Vui lòng chỉ thanh toán nếu bạn sẽ vượt quá 18 khi bắt đầu khóa học của mình.

Hoàn lại tiền sẽ được giảm bởi phí PayPal (khoảng 3-4%).

Bạn có thể trả tiền đặt cọc, lệ phí hoặc chỗ ở tại đây. Chúng tôi cũng chấp nhận quyên góp cho chúng tôi như một tổ chức từ thiện, thanh toán cho các chuyến đi, hoạt động hoặc sách. Vui lòng ghi rõ chi tiết thanh toán của bạn.

Cảm ơn bạn.