Trước khi chúng tôi có thể quyết định khóa học hoặc kỳ thi nào bạn cần làm, chúng tôi cần phải biết tiếng Anh của bạn là gì. Đây là một liên kết đến trang web Cambridge Assessment, nơi bạn có thể thi trắc nghiệm tiếng Anh tổng quát.

Để kiểm tra tiếng Anh của bạn, bấm vào đây.

Kết quả cho biết mức độ gần đúng của bạn và những bài kiểm tra bạn có thể thực hiện được. Nhìn vào 'Các khóa học Chúng tôi cung cấp', hoặc, nếu bạn muốn tham gia một kỳ thi, hãy nhìn vào'Thi' trang.

Cấp độ của bạn được xếp hạng theo thang từ A1, A2, B1, B2, C1 hoặc C2 (cao nhất).

Kết quả được cung cấp bởi các bài kiểm tra ngắn chỉ là một hướng dẫn gần đúng, vì vậy chúng tôi kiểm tra chính xác mức độ của bạn khi bạn đến nơi, trước khi chúng tôi dạy bạn và đánh giá bạn khi bạn tiến bộ.