Các nhóm nhỏ

KHÓA HỌC TIẾNG ANH

Bạn có thể bắt đầu Buổi chiều của mình vào bất kỳ Thứ ba nào sau khi bạn đã thực hiện bài kiểm tra xếp lớp. Buổi chiều là dành cho 6 giờ một tuần vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm giữa 14.00 và 16.00.

 Các lớp buổi chiều tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ khác nhau:

 • Nói, Nghe và Phát âm
 • Đọc và sử dụng tiếng Anh
 • Writing

Một tuần điển hình có thể bao gồm:

 • Cách tìm thông tin trong các văn bản khác nhau
 • Cách viết một email chính thức và không chính thức
 • Các kỹ năng thi cho PET, FCE, CAE và CPE
 • Ngôn ngữ hữu ích cho cuộc sống hàng ngày

Cũng có cơ hội thảo luận theo cặp và nhóm.

 Buổi chiều học sinh có thể tham gia các sinh viên khác cho các hoạt động xã hội vào buổi chiều và tối.

 • Tiếng Anh tổng quát

  Khoá học tiếng Anh tổng quát là 15 giờ một tuần mỗi buổi sáng bắt đầu từ 09: 30 và kết thúc ở 13: 00 với một... Chi tiết
 • Tiếng Anh Chuyên sâu

  Sinh viên muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học tiếng Anh có thể ghi danh vào khóa học tiếng Anh Chuyên sâu (21 giờ một tuần).... Chi tiết
 • Khóa học Bán thời gian

  KHÓA HỌC TIẾNG ANH Quý vị có thể bắt đầu Khóa Buổi chiều của mình vào bất cứ ngày Thứ Ba nào sau khi đã làm bài kiểm tra xếp lớp. Buổi chiều... Chi tiết
 • Thi

  Giáo viên của bạn sẽ tư vấn cho bạn về kỳ thi tốt nhất cho bạn. Bạn cũng có thể làm bài kiểm tra tiếng Anh Cambridge. đến... Chi tiết
 • 1