Trường học nằm trong tòa nhà này
  • Bên cạnh một nhà thờ đá đẹp ở trung tâm Cambridge
  • 5 phút đi bộ đến trạm xe buýt, 20 phút đi bộ đến ga xe lửa

Về công nhận của Hội đồng Anh

Hội đồng Anh đã kiểm tra và công nhận trường Trung học Ngôn ngữ Cambridge vào tháng Tư 2017. Chương trình Công nhận đánh giá các tiêu chuẩn về quản lý, nguồn lực và cơ sở vật chất, giảng dạy, phúc lợi và các tổ chức công nhận đạt tiêu chuẩn chung trong từng khu vực được kiểm tra (xem www.britishcouncil.org/education/accreditation để biết chi tiết).

Trường ngôn ngữ tư nhân này cung cấp các khóa học tiếng Anh tổng quát cho người lớn (18 +).

Điểm mạnh được ghi nhận trong các lĩnh vực đảm bảo chất lượng, quản lý học tập, chăm sóc học sinh, và các cơ hội giải trí.

Báo cáo kiểm tra cho biết tổ chức đã đạt được các tiêu chuẩn của Đề án. "

Lần kiểm tra tiếp theo vào năm 2021

Về quản lý trường học

Trường là một Tổ chức từ thiện đã đăng ký (số đăng ký là 1056074) với một hội đồng Quản trị hoạt động với tư cách cố vấn. Giám đốc Nghiên cứu và Quản trị viên Cấp cao chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của trường.

  • 1