Kung nakatira ka sa labas ng Europa kailangan mong makakuha ng Entry Clearance, isang visa. Dapat kang mag-aplay para sa isang Short-Term Student Visa. Mangyaring suriin ito www.gov.uk/apply-uk-visa kung saan maaari mong makita kung paano makakuha ng visa. Sinusuri namin ang site na ito at, kahit na hindi kami karapat-dapat na magbigay ng legal na payo, naiintindihan namin na kung nais mong mag-aplay para sa isang visa kailangan mong magkaroon ng tamang mga dokumento kabilang ang:

  • Ang iyong pasaporte
  • Ang iyong Sulat ng Pagtanggap na nagpapatunay na ikaw ay tinanggap para sa isang kurso at binayaran ang iyong mga bayarin. Ang sulat ay magbibigay din ng impormasyon tungkol sa kurso.
  • Ang katibayan upang ipakita na mayroon kang sapat na pera upang bayaran ang iyong paglagi sa UK. Kailangan mong ipakita ang iyong mga pahayag sa bangko sa Embahada.

Kung hindi ka matagumpay sa pagkuha ng visa mangyaring makipag-ugnay sa amin. Maaari tayong tumulong. Kung hindi kami makatutulong, dapat kang magpadala sa amin ng isang kopya ng form ng pagtanggi sa visa at kami ay magsasaayos upang mabayaran ang bayad na binayaran. Ire-refund namin ang lahat ng mga bayarin maliban sa isang kurso sa isang linggo at tirahan upang masakop ang mga gastos sa pangangasiwa.