Nakasalalay sa iyong nasyonalidad at kung gaano katagal mo nais na pumunta sa UK, kailangan mong mag-apply para sa isang visa. Para sa isang pananatili hanggang 6 na buwan ito ay isang Standard Visitor Visa, at para sa isang pananatili ng 6-11 buwan, isang Short-Term Study Visa. Mangyaring suriin ito sa website ng Pamahalaang UK www.gov.uk/apply-uk-visa kung saan maaari mong malaman kung kailangan mo ng isang visa, at maaari ka ring mag-apply online. Sinaliksik namin ang site na ito at, kahit na hindi kami kwalipikadong magbigay ng ligal na payo, naiintindihan namin na kung nais mong mag-apply para sa isang visa dapat mayroon kang mga tamang dokumento kasama ang:

  • Ang iyong pasaporte
  • Ang iyong Sulat ng Pagtanggap na nagpapatunay na ikaw ay tinanggap para sa isang kurso at binayaran ang iyong mga bayarin. Ang sulat ay magbibigay din ng impormasyon tungkol sa kurso.
  • Ang katibayan upang maipakita na mayroon kang sapat na pera upang magbayad para sa iyong pananatili sa UK.

Kung hindi ka matagumpay sa pagkuha ng isang visa mangyaring magpadala sa amin ng isang kopya ng form ng pagtanggi sa visa at aayusin namin ang bayad na bayad sa bayad. Ire-refund namin ang lahat ng bayarin maliban sa isang linggong kurso at mga bayarin sa tirahan upang sakupin ang mga gastos sa pangangasiwa.