1. Kumpletuhin ang Form ng Pagpapatala sa Online at ipapadala ang iyong aplikasyon sa paaralan O i-download at punan ang form at ipadala ito sa amin sa pamamagitan ng email, mag-post o dalhin ito sa personal sa Opisina ng Paaralan.
 2. Bayaran ang deposito (kurso at mga bayarin sa tirahan para sa 1 na linggo at bayad sa pagpapareserba ng tirahan) at i-book namin ang iyong kurso at ayusin ang tirahan.

Susuriin namin ang iyong kurso at tirahan kapag tinanggap namin ang iyong deposito at ipapadala sa iyo ang isang Letter of Acceptance. Kailangan ng mga mag-aaral na hindi-EU ang sertipiko na ito upang makakuha ng Visa sa Mag-aaral ng UK. Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa Pahina ng Impormasyon sa Visa.

Pagkakaltas

Ang lahat ng mga pagkansela ay kailangang nakasulat.

 1. Kung kanselahin mo ang dalawang linggo o higit pa bago magsimula ang kurso, ibabalik namin ang lahat ng mga bayarin maliban sa mga deposito.
 2. Kung kanselahin mo ang hindi kukulangin sa dalawang linggo bago magsimula ang kurso ay babalik namin ang 50% ng lahat ng mga bayarin.
 3. Kung ang iyong aplikasyon para sa isang UK Student Visa ay hindi matagumpay ibabalik namin ang lahat ng mga bayarin maliban sa kurso at mga deposito ng tirahan, sa pagtanggap ng opisyal na Visa Refusal Notice.
 4. Hindi kami bumalik anumang pera kung kanselahin mo pagkatapos ng pagsisimula ng kurso.

pagbabayad

Tumatanggap kami ng pagbabayad ng mga kurso sa kurso sa UK Pounds Sterling (GBP). Maaari kang magbayad sa pamamagitan ng:

 • Bank Transfer
  Sa: Lloyds Bank Plc,
  Gonville Place Branch
  95 / 97 Regent Street
  Cambridge CB2 1BQ
  Pangalan ng Account: Central Language School, Cambridge
  Numero ng Account: 02110649
  Pagsunud-sunurin ang Code: 30-13-55
  Maaari mo ring kailangan ang mga numerong ito:
  SWIFT / BIC: LOYDGB21035
  IBAN: GB24LOYD 3013 5502 1106 49
  Mangyaring magpadala sa amin ng isang kopya ng dokumento ng bank transfer. Dapat bayaran ng mga mag-aaral ang lahat ng singil sa bangko.
 • Suriin - Ang mga tseke ay kailangang makuha mula sa isang UK Bank.
 • Paypal sa website na ito - pumunta sa pahina ng 'Bayad ng bayad o deposito'.
 • Credit / debit Card - kailangan mong tawagan kami ng mga detalye ng iyong card o magbayad ng card sa Opisina ng Paaralan.
 • Cash - kung ikaw ay nasa Cambridge kapag nagpatala ka - mangyaring huwag magpadala ng cash sa pamamagitan ng post.