• Paaralang city-center
  • Ang British Council ay kinilala
  • Mga propesyonal na guro - lahat ng katutubong nagsasalita at kwalipikado sa antas ng CELTA o DelTA
  • Mapangalagaan at magiliw na kapaligiran, na may maliliit na klase
  • Mga aktibidad sa lipunan - makipagkaibigan mula sa buong mundo!
  • Minimum na edad 18
  • Pangkalahatang Ingles at paghahanda sa pagsusulit, Elementarya hanggang sa advanced na mga antas
  • Homestay kasama ang mga lokal na host
  • Mga hakbang sa pag-iingat sa Covid-19 sa lugar