• సిటీ-సెంటర్ పాఠశాల
 • బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ గుర్తింపు పొందింది
 • వృత్తి ఉపాధ్యాయులు - అన్ని స్థానిక మాట్లాడేవారు మరియు సెల్టా లేదా డెల్టా స్థాయిలో అర్హత సాధించారు
 • చిన్న తరగతులతో సంరక్షణ మరియు స్నేహపూర్వక వాతావరణం
 • సామాజిక కార్యకలాపాలు - ప్రపంచం నలుమూలల నుండి స్నేహితులను చేసుకోండి!
 • కనీస వయస్సు 18
 • జనరల్ ఇంగ్లీష్ & పరీక్షల తయారీ, ఎలిమెంటరీ టు అడ్వాన్స్డ్ లెవల్స్
 • స్థానిక హోస్ట్‌లతో హోమ్‌స్టే
 • 2021 లో ట్యూషన్ ఫీజు నుండి అదనపు తగ్గింపు
 • కోవిడ్ -19 ముందు జాగ్రత్త చర్యలు 
 • జర్మనీకి చెందిన ఇరేన్

  మీ తరగతులు నాకు ఇంగ్లీషులో ఉత్తమమైన పునాదిని ఇచ్చాయి. ఈ రోజు వరకు మీరు ప్రతిరోజూ నాకు నేర్పించిన దాని నుండి నేను లాభం పొందుతున్నాను.
 • 1