பள்ளி இந்த கட்டிடத்திற்குள் உள்ளது
  • கேம்பிரிட்ஜ் மையத்தில் ஒரு அழகான கல் தேவாலயத்தின் அடுத்த கதவு
  • பஸ் நிலையத்திற்கு 5 நிமிட நடை, ரயில் நிலையத்திற்கு 20 நிமிடங்கள் நடந்து செல்லுங்கள்

பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் அங்கீகாரம் பற்றி

'பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஆய்வு மற்றும் அங்கீகாரம் மத்திய மொழி பள்ளி கேம்பிரிட்ஜ் ஏப்ரல் மாதம் 29. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒட்டுமொத்த தரநிலையைப் பூர்த்தி செய்யும் மேலாண்மை, வளங்கள் மற்றும் வளாகம், போதனை, நலன்புரி மற்றும் அங்கீகார அமைப்புகளின் தரநிலைகளை அங்கீகாரம் திட்டம் மதிப்பிடுகிறது. www.britishcouncil.org/education/accreditation விவரங்களுக்கு).

இந்த தனியார் மொழி பள்ளி பெரியவர்களுக்கு பொது ஆங்கிலத்தில் பாடங்களை வழங்குகிறது (18 +).

தரமான உத்தரவாதம், கல்விக் மேலாண்மை, மாணவர்களின் கவனிப்பு மற்றும் பொழுதுபோக்கு வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றில் பலம் குறிப்பிடத்தக்கது.

இத்திட்டத்தின் தரத்தை பூர்த்தி செய்துள்ளது என்று ஆய்வு அறிக்கை தெரிவித்தது.

அடுத்த ஆய்வு 2021 இல்

பள்ளி மேலாண்மை பற்றி

பள்ளி ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட தொண்டு (பதிவு எண் 1056074) ஒரு ஆலோசகர் குழுவில் ஒரு ஆலோசனைத் திறனுடன் செயல்படுகிறது. பாடசாலையின் அன்றாட ஓட்டத்திற்கு படிப்பு இயக்குநரும் மூத்த நிர்வாகியும் பொறுப்பாவார்கள்.

  • 1