Beroende på din nationalitet och hur länge du vill komma till Storbritannien måste du ansöka om visum. För en vistelse upp till 6 månader är det ett standardbesöksvisum och för en vistelse på 6-11 månader ett kortvarigt studievisum. Kontrollera detta på den brittiska regeringens webbplats www.gov.uk/apply-uk-visa där du kan ta reda på om du behöver visum, och du kan också ansöka online. Vi har undersökt denna webbplats och även om vi inte är kvalificerade att ge juridisk rådgivning förstår vi att om du vill ansöka om visum måste du ha rätt dokument inklusive:

  • ditt pass
  • Ditt godkännandebrev som bekräftar att du har godkänts för en kurs och har betalat dina avgifter. Brevet kommer också att ge information om kursen.
  • Bevis som visar att du har tillräckligt med pengar för att betala för din vistelse i Storbritannien.

Om du inte lyckas få visum, vänligen skicka oss en kopia av viseringsvägringsformuläret så ordnar vi återbetalade avgifter. Vi återbetalar alla andra avgifter än en veckas kurs- och logiavgifter för att täcka administrativa kostnader.