nëntor 2019

Ne jemi të kënaqur që mësojmë studentë nga të gjitha skajet e 4 të botës - ejani, bashkohuni me ne dhe bëjmë miq nga shumë kontinente!

Tarifat 2020

Në 2020 duhet të bëjmë rritje të vogla për kurse me kohë të plotë dhe për akomodim. Sidoqoftë, nëse e rezervoni kursin tuaj para 31 Dhjetor 2019, ne do të ofrojmë kursin 2020 me tarifat e shkollimit 2019.