nëntor 2018

Jemi të kënaqur që po mësojmë studentë nga të gjitha qoshet e botës 4 - të vijnë e të bashkohen me ne dhe të bëjmë miq nga shumë kontinente! Klasat janë gjithashtu shumë të vogla, me vetëm rreth nxënësve 5-6 në klasë!

Joomla! Debug Console

seancë

Informacione Profilin

Perdorimi Memory

Pyetje Baza e të dhënave