Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan Yurub waxaad u baahan tahay inaad hesho Diiwaanka Gelitaanka, Fiiso. Waa inaad codsataa Foomka Visa-ga Ardayda-gaaban. Fadlan tan ku hubi www.gov.uk/apply-uk-visa halkaas oo aad ka heli karto sida loo helo fiiso. Waxaanu baadhitaan ku samaynay boggan, inkastoo aanan aqoon u lahayn talo bixinta sharciga, waxaan fahamsanahay haddii aad rabto inaad dalbato fiiso waa inaad haysataa dukumentiyada saxda ah oo ay ku jiraan:

  • Baasaaboorkaaga
  • Warqada Oggolaanshaha oo caddaynaya in laguu aqbalay kooras oo aad bixisay khidmaddaada. Warqadda ayaa sidoo kale siin doonta macluumaad ku saabsan koorsada.
  • Caddayn si aad u muujiso inaad haysato lacag kugu filan oo aad ku bixiso qarashkaaga joogitaanka UK. Waxaad u baahan doontaa inaad u muujiso waraaqahaaga bangiga Safaaradda.

Haddii aadan ku guuleysan helitaanka fiisaha fadlan nala soo xiriir. Waxaa laga yaabaa inaan caawin karno. Haddii aanan ku caawin karin, waa inaad noo soo dirtaa nuqulka foomka diidmada fiisaha waxaanuna kuu diyaarineynaa inaan dib u soo celino lacagaha la bixiyo. Waxaan soo celineynaa dhammaan kharashyada aan ka ahayn koorsada toddobaadka iyo qiimaha degaanka si loo daboolo kharashaadka maamulka.