1. Buuxi Foomka Diiwaangelinta Isgaadhsiinta codsigaaga waxaa loo diri doonaa dugsiga AMA soo buuxi oo buuxi foomka oo u soo dir boostada, boostada ama u geeyeysid xafiiska dugsiga.
 2. Bixinta dabaajiga (kharashka koorsada iyo hoyga ee toddobaadka 1 iyo qiimaha kirada guryaha) waxaanan buugaag u diri doonnaa una diyaarineynaa hoy.

Waanu xaqiijin doonaa koorsadaada iyo hoygayaga markaan helno deebaajigaaga oo kuu soo dirno Warqad Aqoonsi. Ardayda aan EU-da ahayn waxay u baahan doonaan shahaadadan si ay u helaan Visa-ga Ardayda. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa Bogga Macluumaadka Visa.

Joojinta

Dhammaan baajinta waa inay ahaataa mid qoraal ah.

 1. Haddii aad joojiso laba asbuuc ama ka badan ka hor intaan koorsadu bilaaban, waxaanu soo celineynaa dhammaan khidmadaha marka laga reebo lacagta.
 2. Haddii aad ka noqoto wax ka yar laba toddobaad ka hor inta koorsadu bilaabmin waxaan ku soo noqon doonaa 50% dhammaan khidmadaha.
 3. Haddii codsigaaga Foomka Visa-ga Ardaygu ku guuldareysto waxaanu soo celineynaa dhammaan kharashyada marka laga reebo koorsooyinka iyo hoyga kireysiga, marka la helo Ogeysiiska Diidmada Visa-ka ah.
 4. Ma soo celin doonno lacag haddii aad ka noqoto bilawga koorsada.

Payment

Waxaan aqbalnaa bixinta kharashka koorsada UK Pounds Sterling (GBP). Waxaad bixin kartaa:

 • Bank Transfer
  Ku: Lloyds Bank Plc,
  Laanta Gonville Place
  95 / 97 Regent Street
  Cambridge CB2 1BQ
  Magaca Account: Dugsiga Dhexe, Cambridge
  Lambarka Xisaabta: 02110649
  Kala sooc Code: 30-13-55
  Waxaad sidoo kale u baahan kartaa lambarradan:
  SWIFT / BIC: LOYDGB21035
  IBAN: GB24LOYD 3013 5502 1106 49
  Fadlan noo soo dir nuqul ka mid ah dukumeentiga wareejinta bangiga. Ardaydu waa inay bixiyaan dhammaan biilasha.
 • Hubi - Jeegaga waa in laga soo qaataa Baanka UK.
 • Bixinta bogga intarnetka - tag boga 'Lacagaha Lacagta ama Bixinta'.
 • Kaarka Amaahda / Amaahda - waa inaad noo soo wacdaa faahfaahinta kaadhkaaga ama aad kaarkaaga ku bixiso Xafiiska Iskuulka.
 • Lacag caddaan ah - haddii aad ku jirto Cambridge markaad isqorto - fadlan ha u soo dirin lacag caddaan ah.