• Iskuulka magaalada-dhexe
 • Golaha Ingiriiska ayaa la aqoonsan yahay
 • Macallimiin xirfadlayaal ah - dhammaan ku hadla afkooda hooyo oo u qalma heerka CELTA ama DELTA
 • Joogto & jawi saaxiibtinimo leh fasalo yar yar
 • Hawlaha bulshada - saaxiibo ka hel adduunka oo dhan!
 • Da'da ugu yar 18
 • Ingiriisiga guud & diyaarinta imtixaanka, Dugsiyada Hoose ilaa Sare
 • Ku noolaanshaha martida deegaanka
 • Qiimo dhimis dheeraad ah ayaa lagaa saarayaa khidmadaha waxbarashada ee 2021
 • Covid-19 tallaabooyin taxaddar ah ayaa jira 
 • Irene oo reer Jarmal ah

  Fasalladaadu waxay i siiyeen aasaaska ugu wanaagsan ee Ingiriisiga oo aan qiyaasi karo. Ilaa maanta waan ka macaashaa wixii aad i bari jirtay maalin kasta.
 • 1