Izvo hazvina zvinyorwa mune izvi. Kana zvikamu zviduku zvichiratidzwa peji ino, vangave vane zvinyorwa.