Učebná fotka

Študenti, ktorí chcú stráviť viac času výučbou angličtiny, sa môžu zapísať do kurzu intenzívnej angličtiny (21 hodín týždenne). Študenti na tomto kurze sa ráno zúčastnia kurzov všeobecnej angličtiny a potom sa budú v utorok, stredu a štvrtok popoludní zúčastňovať odpolední od 14.00 po 16.00. Prečítajte si prosím všeobecnú anglickú stránku, kde nájdete informácie o ranných triedach.

Odpoledné hodiny sa zameriavajú na rôzne jazykové zručnosti:

  • Mluvenie, počúvanie a výslovnosť
  • Čítanie a používanie angličtiny
  • Písanie.

Typický týždeň môže zahŕňať:

  • Ako nájsť informácie v rôznych textoch
  • Ako písať formálny a neformálny e-mail
  • Skúška skúšky pre PET, FCE, CAE a CPE
  • Užitočný jazyk pre každodenný život

K dispozícii je tiež možnosť diskusie v pároch a skupinách.

Intenzívnu angličtinu neodporúčame pre študentov, ktorí sú na strednej úrovni alebo nižšie.

Intenzívni študenti angličtiny sa budú môcť pripojiť k ostatným študentom na spoločenské aktivity niektoré popoludnie a večery.

  • 1