• د ښار مرکز ښوونځی
 • د بریتانیا شورا تصویب شوه
 • مسلکي ښوونکي - ټول اصلي خبرې کونکي او د CELTA یا DELTA په کچه کې وړ دي
 • ساتنه او دوستانه چاپیریال ، د کوچني ټولګیو سره
 • ټولنیز فعالیتونه - له ټولې نړۍ څخه ملګري جوړ کړئ!
 • لږترلږه عمر 18
 • عمومي انګلیسي او د امتحان چمتووالی ، پرمختللي کچو ته لومړنی
 • د ځایی کوربه سره کور کور
 • اضافي تخفیف په 2021 کې د ټیوشن فیس بندول
 • د کوویډ - 19 احتیاطي تدابیر په خپل ځای دي 
 • آرین له جرمني څخه

  ستاسو ټولګي ماته په انګلیسي کې غوره بنسټ راکړ چې ما یې تصور کولی شو. تر نن ورځې زه د هغه څه څخه ګټه اخلم چې تاسو هره ورځ ماته ښوونه کړې.
 • 1