Małe grupy

KURS POPOŁUDNIOWY

Możesz rozpocząć kurs popołudniowy w każdy wtorek po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego. Kurs popołudniowy jest przeznaczony dla 6 godzin tygodniowo we wtorki, środy i czwartki między 14.00 a 16.00.

 Popołudniowe zajęcia koncentrują się na różnych umiejętnościach językowych:

  • Mówienie, słuchanie i wymowa
  • Czytanie i używanie języka angielskiego
  • Pisanie

Typowy tydzień może obejmować:

  • Jak znaleźć informacje w różnych tekstach
  • Jak napisać formalny i nieformalny e-mail
  • Umiejętności egzaminacyjne dla PET, FCE, CAE i CPE
  • Przydatny język do codziennego życia

Istnieje również możliwość dyskusji w parach i grupach.

 Popołudniowi studenci będą mogli dołączyć do zajęć innych uczniów w godzinach popołudniowych i wieczornych.

  • 1