Uczniowie w klasie

Kurs ogólnego angielskiego wynosi 15 godzin tygodniowo każdego ranka, począwszy od 09: 30 i kończąc na 13: 00 z przerwą na kawę w 11: 00.

Używamy różnych podręczników * przez cały rok od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Jest wiele możliwości, aby ćwiczyć mówienie i słuchanie, a także wymowę, słownictwo, czytanie, gramatykę i pisanie. Co tydzień nauczyciele będą umieszczać informacje o zajęciach na tablicy ogłoszeń.

W poniedziałki będziesz sprawdzać pracę z poprzedniego tygodnia lub przeprowadzać miesięczny test postępu. Możesz również uczyć się specjalnego tematu językowego, takiego jak Phrasal Verbs lub Everyday Expressions.

Pod koniec każdego tygodnia masz możliwość oceny lekcji i możesz poprosić o comiesięczne spotkanie z jednym z nauczycieli.

Możesz także ćwiczyć egzaminy (dla tych studentów, którzy biorą udział w egzaminach takich jak KET, PET, FCE, CAE, CPE lub IELTS).

Studenci studiujący w pełnym wymiarze godzin, którzy studiowali przez 2 lub dłużej, otrzymają certyfikat i raport na koniec kursu.

* Nie ma opłaty za podręczniki, chyba że zostaną utracone lub uszkodzone.

  • 1