ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੋਰਸ

ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 6 ਅਤੇ 14.00 ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 16.00 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੈ.

 ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ '

 • ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣਾ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
 • ਲਿਖਣਾ

ਇੱਕ ਆਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
 • ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ
 • ਪੀਏਟੀ, ਐਫਸੀਈ, ਸੀਏ ਈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਸ਼ਾ

ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ.

 ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

 • ਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

  ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਜੋ 09 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 30 ਅਤੇ 13 ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ: 00 ਇੱਕ ਨਾਲ... ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
 • ਗਹਿਰਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ

  ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗहन ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ (ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 21 ਘੰਟੇ) ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.... ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
 • ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ

  ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੁਪਹਿਰ... ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
 • ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

  ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੂੰ... ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
 • 1