Avhengig av nasjonalitet og hvor lenge du ønsker å komme til Storbritannia, må du søke om visum. For et opphold opptil 6 måneder er det et standardvisum for besøkende, og for et opphold på 6-11 måneder et kortvarig studievisum. Vennligst sjekk dette på nettstedet til den britiske regjeringen www.gov.uk/apply-uk-visa hvor du kan finne ut om du trenger visum, og du kan også søke online. Vi har undersøkt dette nettstedet, og selv om vi ikke er kvalifiserte til å gi juridisk rådgivning, forstår vi at hvis du ønsker å søke om visum, må du ha de riktige dokumentene, inkludert:

  • Passet ditt
  • Din godkjenningsbrev som bekrefter at du har blitt akseptert for et kurs og har betalt dine avgifter. Brevet vil også gi informasjon om kurset.
  • Bevis som viser at du har nok penger til å betale for oppholdet ditt i Storbritannia.

Hvis du ikke lykkes med å skaffe deg et visum, kan du sende oss en kopi av visumskjemaet, så ordner vi deg for å betale tilbake betalte avgifter. Vi refunderer alle andre avgifter enn en ukes kurs- og overnattingsgebyrer for å dekke administrative kostnader.