Hvis du bor utenfor Europa, må du oppnå Innreise, visum. Du bør søke om et kortsiktig studentvisum. Vennligst sjekk dette på www.gov.uk/apply-uk-visa hvor du kan finne hvordan du får visum. Vi har forsket på dette nettstedet, og selv om vi ikke er kvalifisert til å gi juridisk rådgivning, forstår vi at hvis du ønsker å søke om visum, må du ha de riktige dokumentene, inkludert:

  • Passet ditt
  • Din godkjenningsbrev som bekrefter at du har blitt akseptert for et kurs og har betalt dine avgifter. Brevet vil også gi informasjon om kurset.
  • Bevis for å vise deg har nok penger til å betale for ditt opphold i Storbritannia. Du må vise bankoppgjøret til ambassaden.

Hvis du ikke lykkes med å få visum, vennligst kontakt oss. Vi kan være i stand til å hjelpe. Hvis vi ikke kan hjelpe, må du sende oss en kopi av visumavvisningsskjemaet, og vi vil ordne med å refundere gebyr betalt. Vi refunderer alle avgifter enn en ukes kurs og innkvarteringsgebyr for å dekke administrative kostnader.