नोभेम्बर 2019

हामी विश्वको सबै 4 कोनाबाट विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन पाउँदा खुसी छौं - आउनुहोस् र हामीसँग सामेल हुनुहोस् र धेरै महादेशका साथीहरू बनाउनुहोस्!

2020 शुल्कहरू

2020 मा हामीले पूर्ण-समय कोर्स र आवासको लागि सानो बृद्धि गर्नु पर्छ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ 31 डिसेम्बर 2019 अघि तपाइँको पाठ्यक्रम बुक गर्नुहुन्छ, हामी 2020 पाठ्यक्रम शुल्कहरुमा 2019 कोर्स प्रस्ताव गर्नेछौं।