** पृष्ठ अन्तर्गत निर्माण - कृपया हामीलाई संग भाडा दिनुहोस्। धन्यवाद**

परिवारमा स्वागत छ!

हामी सबै राष्ट्रीयता, जवान र बूढो, व्यावसायिक र गैर-पेशेवर, अकादमिक र व्यावसायिक, रोजगारी र बेरोजगार, विद्यार्थी र शिक्षक, धार्मिक र गैर-धार्मिक को लागी खुला छ!

धेरै मानिसहरू हामीलाई अंग्रेजीको व्यापारको लागि विकास गर्न आउँछन्, तर हामी धेरैजसो हामी खुशीको लागि सिक्न सक्छौं। केहि सञ्जाल र व्यवसायिक सम्पर्कहरू यहाँ बनाउँदछ, तर सबैले मित्र बनाउँदछ, एक-अर्का र हामीलाई दुवै - हाम्रो विद्यार्थीहरू हाम्रो परिवार बन्नुहोस्, र वर्षसम्म छुनुहोस्।