Sekiranya anda tinggal di luar Eropah, anda perlu mendapatkan Kemasukan Kemasukan, visa. Anda perlu memohon Visa Pelajar Jangka Pendek. Sila semak ini www.gov.uk/apply-uk-visa di mana anda boleh mencari cara untuk mendapatkan visa. Kami telah meneliti laman web ini dan, walaupun kami tidak layak memberikan nasihat undang-undang, kami memahami bahawa jika anda ingin memohon visa, anda mesti mempunyai dokumen yang betul termasuk:

  • pasport anda
  • Surat Penerimaan Anda yang mengesahkan bahawa anda telah diterima untuk kursus dan telah membayar yuran anda. Surat itu juga akan memberi maklumat mengenai kursus ini.
  • Keterangan menunjukkan anda mempunyai wang yang cukup untuk membayar penginapan anda di UK. Anda perlu menunjukkan penyata bank anda ke Kedutaan.

Sekiranya anda tidak berjaya memperoleh visa, sila hubungi kami. Kami mungkin dapat membantu. Sekiranya kami tidak dapat membantu, anda perlu menghantar salinan borang penolakan visa dan kami akan mengembalikan bayaran yang dibayar. Kami akan mengembalikan semua bayaran selain daripada kursus dan bayaran penginapan satu minggu untuk menampung kos pentadbiran.