नोव्हेंबर 2018

जगातील सर्व 4 कोपऱ्यांमधील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास आम्हाला आनंद होत आहे - येऊन आमच्यात सामील व्हा आणि बर्याच खंडांमधून मित्र बनवा. प्रत्येक वर्गासाठी केवळ 5-6 विद्यार्थ्यांसह ही वर्ग खूप लहान आहेत!

जूमला! डीबग कन्सोल

सत्र

प्रोफाइल माहिती

मेमरी वापर

डेटाबेस क्वेरी