2022 оны шинэ хураамж

Манай 2022 оны шинэ хураамжийг Төлбөр хуудаснаас харна уу. Хэрэв та 2022 оны 31-р сарын 2021-нээс өмнө 2021 оны сургалтанд хамрагдах юм бол бид XNUMX оны төлбөр, хөнгөлөлтийг санал болгоно!