Бид ямар хичээл, шалгалт авахаа шийдэхийн өмнө англи хэлээ ямар түвшинд мэддэг байх хэрэгтэй. Энд Кембриджийн Үнэлгээний вэбсайт руу холбогдож, ерөнхий англи хэлний шалгалтыг авч болно.

Англи хэлээ тестлэхийн тулд энд дарна уу.

Үр дүн таны ойролцоох түвшин, танд ямар шалгалт өгөх боломжтойг хэлж өгнө. Хардаа 'Бид санал болгож буй сургалт'хуудас, эсвэл та шалгалт авахыг хүсвэл, манай'Шалгалт'хуудас.

Таны түвшин A1, A2, B1, B2, C1, эсвэл C2-ээс (хамгийн өндөр) хэмжигдэнэ.

Богино тестийн санал болгосон үр дүн нь зөвхөн ойролцоогоор хөтөч юм. Тиймээс бид таныг ирэхээс өмнө, таныг зааж, таныг өсөн дэвжих үед үнэлэх болно.