കേംബ്രിഡ്ജിലെ സെൻട്രൽ ഭാഷ സ്കൂൾ, ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി, ചെറുതും സൌഹാർദ്ദവും, നഗരകേന്ദ്രീയവുമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ സ്കൂളാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം, സൗഹൃദവും സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ, തുടക്കക്കാർ മുതൽ വിപുലമായ നില വരെ, വർഷം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷ തയ്യാറാക്കലും വാഗ്ദാനം. ഞങ്ങൾ മുതിർന്നവരെ പഠിക്കുന്നു (കുറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റിയിൽ നിന്ന്).

സെൻട്രൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ധാരാളം കേംബ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാലയിലെ ധാരാളം റസ്റ്റോറന്റുകളും ഷോപ്പുകളും കോളജുകളും അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ വെറും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നടക്കും. നൂറുകണക്കിന് വ്യത്യസ്തരായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, സ്കൂളിൽ ദേശീയതകളുടെ ഒരു നല്ല സംക്ഷിപ്തം ഉണ്ടായിരിക്കും.

കേംബ്രിഡ്ജിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു സംഘം ഈ വിദ്യാലയം 1996 ൽ ആരംഭിച്ചു.

വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്:

ക്ലാസ്സ് SIZEക്ലാസുകൾ ചെറുതായിരിക്കും (ശരാശരി XNUM വിദ്യാർത്ഥികൾ) ഒരു ക്ലാസ് പരമാവധി 6 ആണ്

COMPETENCEഎല്ലാ അധ്യാപകർക്കും നേറ്റീവ് സ്പീക്കറാണ്. സെൽറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റാ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ്

ചെലവ്വിലയെ താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് നിലനിർത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

കെയർക്ലാസ്മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച പരിചരണത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശസ്തി ഉണ്ട്

CENTRALകേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നഗര ഷോപ്പുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, കോളേജുകൾക്ക് വളരെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ

  • മേരി ക്ലൈർ, ഇറ്റലി

    ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള മരി ക്ളെയ്ർ സമ്മാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ എന്റെ ലഗേജുമായി വീട്ടിലേക്കു പോകാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിസ്മയകരമായ അനുഭവം
  • ജിയ, ചൈന

    ജിയ, ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർ സൗഹൃദവും മനോഹരവുമാണ്. നമുക്ക് അവയിൽ നിന്നും ധാരാളം പഠിക്കാനാകും. നമ്മുടെ സഹപാഠികൾ ദയയുള്ളവരാണ്.
  • എഡ്ഗാർ, കൊളംബിയ

    എഡ്ഗാർ, കൊളംബിയയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ... ഒരു അത്ഭുതകരമായ അനുഭവം, ... ശ്രദ്ധേയമായത് ... ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചു. അധ്യാപകരും സഹപാഠികളും അത്ഭുതകരമായിരുന്നു.
  • 1