Нови такси за 2022 година

Погледнете ги нашите нови такси за 2022 година на страницата со такси. Ако резервирате курс за 2022 година пред 31 декември 2021 година, ќе ги понудиме таксите и попустите за 2021 година!