Ако живеете надвор од Европа, потребно е да добиете виза за влез, виза. Треба да аплицирате за краткорочна студентска виза. Ве молиме проверете го ова www.gov.uk/apply-uk-visa каде што можете да најдете како да добиете виза. Ние ја истражувавме оваа страница и, иако не сме квалификувани да даваме правен совет, разбираме дека ако сакате да поднесете барање за виза, мора да имате точни документи, вклучувајќи:

  • Вашиот пасош
  • Вашето писмо за прифаќање кое потврдува дека сте биле прифатени за курс и сте ги платиле таксите. Во писмото ќе бидат дадени и информации за курсот.
  • Докази за да покажете дека имате доволно пари за да платите за вашиот престој во Обединетото Кралство. Ќе треба да ги покажете вашите банкарски изјави до Амбасадата.

Ако не сте успешни во добивањето виза, ве молиме контактирајте со нас. Можеме да помогнеме. Ако не можеме да помогнеме, мора да ни испратите копија од образецот за одбивање на виза и ние ќе организираме да рефундираме такси. Ние ќе ги рефундираме сите надоместоци, освен еднократните курсеви и трошоци за сместување за покривање на административните трошоци.