Пред да можеме да одлучиме кој курс или испит треба да земете, треба да знаеме кое ниво е вашиот англиски јазик. Еве линк до веб-страницата на Кембриџ проценка, каде што можете да го полагате тестот за општ англиски јазик.

За да го тестирате вашиот англиски, кликнете овде.

Резултатот ви го кажува вашето приближно ниво, и какви испити можеби ќе можете да ги преземете. Погледни во 'Курсеви што ги нудиме', или, ако сакате да полагате испит, погледнете го нашиот'Испитистраница.

Вашето ниво е оценето на скала од A1, A2, B1, B2, C1 или C2 (највисоко).

Резултатот што се нуди со кратки тестови е само приближно водич, така што ќе го тестираме точното ниво кога ќе пристигнете, пред да те научиме и да ве оцениме како напредуваш.