Фотографија во училницата

Студентите кои сакаат да поминат повеќе време за учење на англиски јазик можат да се запишат на курсот за интензивен курс по англиски јазик (21 часа неделно). Студентите на овој курс ќе се приклучат на часовите по англиски јазик наутро, а потоа ќе посетуваат попладневни часови во вторник, среда и четврток попладне од 14.00 до 16.00. Ве молиме прочитајте ја страницата "Општо англиски" за информации за утринските часови.

Попладневните часови се фокусираат на различни јазични вештини:

  • Говорење, слушање и изговор
  • Читање и употреба на англиски јазик
  • Пишување.

Типична недела може да вклучува:

  • Како да најдете информации во различни текстови
  • Како да напишете формална и неформална е-пошта
  • Испитни вештини за ПЕТ, FCE, CAE и CPE
  • Корисен јазик за секојдневниот живот

Исто така постои можност за дискусија во парови и групи.

Ние не препорачуваме интензивен англиски јазик за ученици кои се пред-средно ниво или подолу.

Интензивните англиски студенти ќе можат да им се придружат на други ученици за општествени активности некои попладневни часови и вечери.

  • 1