ನವೆಂಬರ್ 2018

ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ 4 ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ - ನಮಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿ! ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5-6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ!

Joomla! ಡೀಬಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್

ಸೆಷನ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿ

ಮೆಮೊರಿ ಬಳಕೆ

ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು