Tou depan de nasyonalite ou ak pou konbyen tan ou ta vle vini nan UK, ou bezwen pou aplike pou yon viza. Pou yon rete jiska 6 mwa li se yon Visa Vizitè Creole, ak pou yon rete nan 6-11 mwa, yon Kout tèm etid Visa. Tanpri tcheke sa sou sit entènèt Gouvènman UK la www.gov.uk/apply-uk-visa kote ou ka chèche konnen si ou bezwen yon viza, epi ou ka aplike tou sou entènèt. Nou te fè rechèch sou sit sa a epi, byenke nou pa kalifye pou bay konsèy legal, nou konprann ke si ou ta renmen pou aplike pou yon viza ou dwe gen dokiman ki kòrèk yo ki gen ladan:

  • Paspò ou
  • Lèt ou nan Aksepte ki konfime ke ou te aksepte pou yon kou e yo te peye frè ou yo. Lèt la pral bay enfòmasyon sou kou a tou.
  • Prèv ki montre ou gen ase lajan pou peye pou rete ou nan UK la.

Si ou pa gen siksè nan jwenn yon viza tanpri voye ban nou yon kopi fòm lan refi viza epi nou pral fè aranjman pou ranbouse frè ou peye. Nou pral ranbouse tout frè lòt pase kou yon semèn nan ak frè aranjman yo kouvri depans administratif yo.