1. Ranpli nan Fòm enskripsyon sou entènèt epi yo pral voye aplikasyon w nan lekòl OSWA a download epi ranpli fòm nan epi voye li ba nou pa imèl, poste oswa pote li an pèsòn nan Biwo lekòl la.
  2. Peye depo garanti a (kou ak frè aranjman pou semèn 1 plis frè anrjistreman aranjman) epi nou pral liv kou ou ak aranjman aranjman.

Nou pral konfime kou ou ak aranjman lè nou resevwa depo ou epi voye ba ou yon Lèt Aksepte. Elèv ki pa Peye-Inyon Ewopeyen yo ap bezwen sètifika sa a pou jwenn yon Visa Elèv nan UK. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou Visa Enfòmasyon sou paj la.

Anile

Tout anilasyon dwe fèt alekri.

  1. Si ou anile de semèn oswa plis anvan kou a kòmanse, nou pral retounen tout frè eksepte depo yo.
  2. Si ou anile mwens pase de semèn anvan kou a kòmanse nou pral retounen 50 nan tout frè.
  3. Si aplikasyon ou pou yon viza Elèv Vize se san siksè nou pral retounen tout frè eksepte kou ak depo aranjman yo, apre yo fin resevwa Ofis Visa Refi Avi.
  4. Nou pa retounen nenpòt lajan si ou anile apre kòmansman kou a.

Peman

Tanpri ale nan 'Peye frè oswa depo'