Anvan nou ka deside ki kou oswa egzamen ou ta dwe pran, nou bezwen konnen ki nivo angle ou ye a. Isit la se yon lyen nan Cambridge Evalyasyon sou sit wèb, kote ou ka pran Tès Jeneral la angle.

Pou teste angle ou, klike isit la.

Rezilta a di ou nivo apwoksimatif ou, ak ki egzamen ou ta ka kapab pran. Gade nan 'Kou nou ofri'paj, oswa, si ou vle pran yon egzamen, gade nan'Egzamen'paj.

Se nivo ou rated sou yon echèl ki soti nan A1, A2, B1, B2, C1, oswa C2 (pi wo a).

Rezilta yo ofri nan tès kout se sèlman yon gid apwoksimatif, pou nou teste nivo ou byen lè ou rive, anvan nou anseye ou, ak evalye ou jan ou pwogrè.