Škola je unutar ove zgrade
  • Pored vrata prekrasne kamene crkve u centru Cambridgea
  • 5 minuta hoda do autobusnog kolodvora, 20 minuta hoda do željezničke stanice

O akreditaciji Britanskog vijeća

'Britansko je vijeće provelo inspekciju i akreditiralo školu srednjoškolaca Cambridge u travnju 2017. Akreditacijska shema procjenjuje standarde upravljanja, resursa i prostora, nastavnih, socijalnih i akreditnih organizacija koje zadovoljavaju sveukupni standard u svakom ispitivanom području (vidi www.britishcouncil.org/education/accreditation za detalje).

Ova privatna jezična škola nudi tečajeve General English za odrasle (18 +).

Prednosti su zabilježene u područjima osiguranja kvalitete, akademskog upravljanja, brige o studentima i mogućnosti za slobodno vrijeme.

Inspekcijsko izvješće navodi da je organizacija ispunila standarde sheme. "

Sljedeća inspekcija treba 2021. godine

O školskom menadžmentu

Škola je registrirana dobrotvorna organizacija (matični broj je 1056074) s upravnim odborom koji djeluje u svojstvu savjetnika. Ravnatelj studija i viši administrator odgovorni su za svakodnevno vođenje škole.

  • 1