Tus menyuam kawm ntawv uas muaj sab nraud nyob hauv tsev

Nyob hauv lub tsev hauv ib lub tsev yog ib lub tswv yim zoo vim tias koj tuaj yeem xyaum koj cov lus Askiv thoob plaws ib hnub. Koj cov tswv yuav tau saib xyuas thiab txhawb nqa thaum koj nrog lawv. 

Peb muab ob qho tib si ib nrab-board kev pab homestay, txaj thiab tshais or nws tus kheej-catering.

Peb qhov kev nyob ntawm txhua qhov sib txawv: cov tsev neeg nrog cov menyuam, cov txij nkawm laus lossis cov tib neeg. Nyob rau hauv txoj kab nrog kev coj ncaj ncees ntawm lub tsev kawm ntawv, peb lub hom phiaj tso peb cov tub ntxhais kawm nrog cov ntseeg nyob hauv tsev.

Koj yuav muaj ib chav (tseem muaj qee chav ntxaib rau cov txij nkawm uas tau sib yuav). Qee lub sij hawm kuj yuav muaj lwm tus tub ntxhais kawm nyob hauv tsev los ntawm lwm lub teb chaws.

Thov nco ntsoov tias peb tsuas npaj tau kev pabcuam rau koj yog tias koj tuaj kawm rau peb cov chav kawm Lus Askiv los yog Intensive English, tsis yog peb cov hoob kawm Ib Ntu. 

 • Ib nrab-board

  Ib nrab-board muaj xws li noj tshais thiab yav tsaus ntuj noj mov, Monday txog Friday thiab tag nrho cov pluas noj nyob rau hnub so.
 • Txaj & Tshais

  Qhov no suav nrog pluas tshais, tiam sis koj yuav tsum muaj tag nrho cov zaub mov hauv khw noj mov los yog chaw noj mov.
 • Tus kheej catering

  Koj muaj ib chav hauv tsev nrog ib tse neeg thiab koj noj koj cov zaub mov hauv lawv chav ua noj.
 • Lwm cov kev xaiv

  Qee cov tub ntxhais kawm npaj lawv tus kheej los nyob ze los yog ze ntawm Cambridge.  
 • 1