Kev noj su thoob ntiaj teb

 

Central Language School qhov kev cog lus yog pab koj siv koj lub sijhawm kom zoo nyob rau hauv Cambridge, txaus siab rau koj lub sijhawm pub dawb nrog lwm tus menyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm. Peb tab tom hloov kho peb cov kev ua haujlwm li niaj zaus ntawm kev ua si kom peb tsuas yog muaj cov uas yog 'Covid' phooj ywg! 

Cov no yog cov piv txwv ntawm kev ua haujlwm peb ua, hauv kev koom tes ntawm tus kws qhia ntawv.

  • Tsev khaws puav pheej mus ntsib
  • Tuaj tav su
  • Saib cov duab yeeb yaj kiab hauv tsev kawm ntawv
  • Kev ua si games & quizes
  • Punting ntawm tus dej Cam
  • Vajlugkub sib tham
  • Tsheb ciav hlau mus rau lub tsev teev ntuj hauv Ely
  • Mus rau qhov xinesmas
  • cycling

Ntau yam ntawm cov haujlwm no yog dawb xwb, tab sis qee leej muaj nqi me me.

       
  • 1