નાના જૂથો

બપોરનો અભ્યાસક્રમ

તમે પ્લેસમેન્ટ ટેસ્ટ લીધેલું કોઈપણ મંગળવારે તમારા બપોરે કોર્સ શરૂ કરી શકો છો. બપોર પછી કોર્સ મંગળવાર, બુધવાર અને 6 અને 14.00 વચ્ચેના ગુરુવારે 16.00 કલાક દીઠ છે.

બપોરનાં વર્ગો વિવિધ ભાષા કૌશલ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે:

 • બોલતા, સાંભળી અને ઉચ્ચાર
 • વાંચન અને અંગ્રેજીનો ઉપયોગ
 • લેખન

એક લાક્ષણિક અઠવાડિયાનો સમાવેશ થઈ શકે છે:

 • વિવિધ ગ્રંથોમાં માહિતી કેવી રીતે મેળવવી
 • ઔપચારિક અને અનૌપચારિક ઇમેઇલ કેવી રીતે લખવી
 • પીઇટી, એફસીઈ, સીઇઇ અને સીપીઈ માટે પરીક્ષાની આવડત
 • રોજિંદા જીવન માટે ઉપયોગી ભાષા

જોડી અને જૂથોમાં ચર્ચા માટેની તક પણ છે.

બપોરે વિદ્યાર્થીઓ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ માટે કેટલાક બપોરે અને સાંજે અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાઈ શકશે.

BEGINNERS સવારે અભ્યાસક્રમ

માંગ પર આધાર રાખીને આ કોર્સ સમય-સમય પર આપવામાં આવે છે. અભ્યાસક્રમ ફક્ત પ્રારંભિક સ્તરો માટે યોગ્ય છે અને સાંભળવાની અને બોલતા પર ભાર મૂકવા સાથે શબ્દભંડોળ અને વ્યાકરણ બંનેને આવરી લે છે. સમયપત્રક 09.30-11.00 થી મંગળવાર, બુધવાર અને ગુરુવારે છે.

આગામી કોર્સ તારીખો: તારીખો શરૂ કરવા માટે અમારો સંપર્ક કરો.

 • સામાન્ય અંગ્રેજી

  જનરલ ઇંગ્લિશ કોર્સ 15: અઠવાડિયામાં દર અઠવાડિયે દર અઠવાડિયે 09 થી શરૂ થાય છે અને 30 પર સમાપ્ત થાય છે: 13 સાથે... વધારે વાચો
 • સઘન અંગ્રેજી

  જે વિદ્યાર્થીઓ ઇંગલિશ શીખવા માટે વધુ સમય પસાર કરવા માગે છે તેઓ સઘન ઇંગ્લિશ કોર્સ (અઠવાડિયામાં 21 કલાક) પર નોંધણી કરી શકે છે.... વધારે વાચો
 • પાર્ટ-ટાઇમ અભ્યાસક્રમો

  બપોરનો અભ્યાસક્રમ પ્લેસમેન્ટ ટેસ્ટ લીધા પછી તમે મંગળવારે તમારા બપોરે કોર્સ શરૂ કરી શકો છો. બપોરે... વધારે વાચો
 • પરીક્ષાઓ

  અમે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન વિવિધ સ્તરે પરીક્ષાઓ માટે વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરીએ છીએ. આ પરીક્ષાઓ કેમ્બ્રિજ અંગ્રેજી દ્વારા સેટ કરવામાં આવે છે... વધારે વાચો
 • 1