• શહેર-કેન્દ્ર શાળા
  • બ્રિટિશ કાઉન્સિલ માન્યતા પ્રાપ્ત
  • વ્યવસાયિક શિક્ષકો - બધા મૂળ વક્તા અને CELTA અથવા DELTA સ્તર પર લાયક
  • નાના વર્ગો સાથે સંભાળ અને મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ
  • સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ - વિશ્વભરના મિત્રો બનાવો!
  • ન્યૂનતમ ઉંમર 18
  • સામાન્ય અંગ્રેજી અને પરીક્ષાની તૈયારી, એલિમેન્ટરીથી એડવાન્સ્ડ સ્તર
  • સ્થાનિક યજમાનો સાથે હોમસ્ટે
  • કોવિડ - 19 સાવચેતીનાં પગલાં