Dependendo da súa nacionalidade e do tempo que desexa vir ao Reino Unido, ten que solicitar un visado. Para unha estadía de ata 6 meses é unha visa de visitante estándar e, para unha estadía de 6 a 11 meses, unha visa de estudo a curto prazo. Comprobe isto no sitio web do goberno do Reino Unido www.gov.uk/apply-uk-visa onde podes saber se necesitas un visado e tamén podes solicitar en liña. Investigamos este sitio e, aínda que non estamos cualificados para dar asesoramento legal, entendemos que se desexa solicitar un visado debe ter os documentos correctos que inclúan:

  • seu pasaporte
  • A súa Carta de aceptación que confirma que foi aceptado para un curso e pagou as súas taxas. A carta tamén dará información sobre o curso.
  • Probas que demostran que ten cartos suficientes para pagar a súa estadía no Reino Unido.

Se non ten éxito na obtención dun visado, envíenos unha copia do formulario de denegación do visado e organizaremos o reembolso das taxas pagadas. Reembolsaremos todas as taxas distintas ao curso dunha semana e as taxas de aloxamento para cubrir os custos administrativos.