1. Complete a Formulario de inscrición en liña e a súa solicitude enviarase á escola Ou descargue e cubra o formulario e envíeo a nós por correo electrónico, publicalo ou tráeo persoalmente á Oficina Escolar.
  2. Paga o depósito (tarifas de curso e aloxamento por 1 semana e taxa de reserva de aloxamento) e reservaremos o teu curso e organizaremos aloxamento.

Confirmaremos o teu curso e aloxamento cando recibamos o teu depósito e enviámosche unha Carta de Aceptación. Os estudantes non comunitarios necesitarán este certificado para obter unha visa de estudante do Reino Unido. Pódese atopar máis información no Páxina de información de visados.

Cancelación

Todas as cancelacións deben ser por escrito.

  1. Se cancelas dúas semanas ou máis antes de que comience o curso, devolveremos todas as tarifas excepto os depósitos.
  2. Se cancelas menos de dúas semanas antes do inicio do curso, regresaremos 50% de todas as tarifas.
  3. Se a túa solicitude de Visa para estudantes no Reino Unido non funciona, devolveremos todas as taxas, salvo os depósitos de aloxamento e de aloxamento, unha vez recibida a notificación por denegación de Visa.
  4. Non nos devolveremos ningún diñeiro se cancelas despois do inicio do curso.

pago

Por favor, vaia a 'Pagar taxas ou depósito'