به صفحه پرداخت آنلاین ما خوش آمدید

ما پرداخت ها را از طریق پی پال قبول می کنیم، اما شما به یک حساب پی پال نیاز ندارید - این سازگار با اکثر کارت های دیگر است.

ممکن است بخواهید نرخ های انتقال و ارز و هزینه های پرداخت های بین المللی را بررسی کنید، که ممکن است در بانک شما بستگی دارد.

ما فقط بزرگسالان را آموزش می دهیم (18 +). لطفا پرداخت کنید اگر در شروع دوره 18 شما بیش از حد باشد.

بازپرداخت ها توسط هزینه PayPal کاهش می یابد (در حدود 3-4٪).

شما می توانید سپرده، هزینه ها یا محل اقامت خود را در اینجا پرداخت کنید. ما همچنین کمک های مالی را به عنوان خیریه، پرداخت برای سفر، فعالیت یا کتاب می پذیریم. لطفا جزئیات پرداخت خود را مشخص کنید.

متشکرم.