• مدرسه مرکز شهر
 • شورای انگلیس معتبر است
 • معلمان حرفه ای - همه زبان مادری و واجد شرایط در سطح CELTA یا DELTA هستند
 • محیط مراقبت و دوستانه ، با کلاسهای کوچک
 • فعالیت های اجتماعی - از سراسر جهان دوست شوید!
 • حداقل سن 18 سال
 • انگلیسی عمومی و آمادگی آزمون ، مقاطع ابتدایی تا پیشرفته
 • اقامت در خانه با میزبانان محلی
 • تخفیف اضافی برای هزینه های تحصیل در سال 2021
 • اقدامات احتیاطی کوید -19 در محل انجام شده است 
 • ایرنه از آلمان

  کلاسهای شما بهترین پایه را به زبان انگلیسی در اختیار من قرار داد که می توانستم تصور کنم. تا امروز من از آنچه هر روز به من آموخته اید سود می برم.
 • 1