• Σχολείο στο κέντρο της πόλης
 • Το British Council είναι διαπιστευμένο
 • Επαγγελματικοί καθηγητές - όλοι οι γηγενείς ομιλητές και ειδικευμένοι σε επίπεδο CELTA ή DELTA
 • Φροντίδα & φιλικό περιβάλλον, με μικρές τάξεις
 • Κοινωνικές δραστηριότητες - κάντε φίλους από όλο τον κόσμο!
 • Ελάχιστη ηλικία 18 ετών
 • Γενικά Αγγλικά & προετοιμασία εξετάσεων, Στοιχειώδη έως Προχωρημένα επίπεδα
 • Σπίτι με τοπικούς οικοδεσπότες
 • Επιπλέον εκπτώσεις στα δίδακτρα το 2021
 • Μέτρα προφύλαξης Covid-19 σε ισχύ 
 • Ειρήνη από τη Γερμανία

  Τα μαθήματά σας μου έδωσαν το καλύτερο ίδρυμα στα Αγγλικά που θα μπορούσα να φανταστώ. Μέχρι σήμερα κερδίζω από ό, τι με δίδαξες κάθε μέρα.
 • 1