AIL-AGOR 12 EBRILL 2021 AR GYFER DOSBARTHAU YN CAMBRIDGE!

Parhau â gwersi ar-lein tan 26 Mawrth 2021 - cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth. 

Mae Central Language School, Caergrawnt, wedi'i hachredu gan y Cyngor Prydeinig ac mae'n ysgol Saesneg fach, gyfeillgar yng nghanol y ddinas. Rydym yn agos at siopau, bwytai, amgueddfeydd, colegau Prifysgol Caergrawnt a gorsaf fysiau'r ddinas.

Ein nod yw rhoi croeso cynnes i chi a chyfle gwych i ddysgu Saesneg mewn awyrgylch gofalgar, cyfeillgar. Mae ein cyrsiau, o'r Elfennaidd i'r lefel Uwch, yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn. Rydym hefyd yn cynnig paratoi arholiadau. Dim ond oedolion rydyn ni'n eu dysgu (o 18 oed o leiaf). 

Mae myfyrwyr o fwy na 90 o wahanol wledydd wedi astudio gyda ni ac fel arfer mae yna gymysgedd dda o genhedloedd a phroffesiynau yn yr ysgol. Mae'r holl athrawon yn siaradwyr brodorol a chymwysterau CELTA neu DELTA.

Sefydlwyd yr Ysgol ym 1996 gan grŵp o Gristnogion yng Nghaergrawnt. Mae gennym enw da am ofal rhagorol i mewn ac allan o'r ystafell ddosbarth. Dywed llawer o fyfyrwyr fod yr ysgol fel teulu.

Rydym yn rheoli'r ysgol yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU a English UK, gan gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol er mwyn osgoi lledaeniad Covid-19.  

MAINT DOSBARTH NEWYDD: Mae gan ddosbarthiadau uchafswm o 6 myfyriwr er mwyn cynnal pellter cymdeithasol yn ystod pandemig Covid. 

FFIOEDD DISGOWNT: Bydd unrhyw archebion a dderbynnir erbyn 31 Mai 2021 yn gymwys ar gyfer a % O ostyngiad 20 oddi ar yr holl ffioedd dysgu. 

  • Irene from Germany, CLS student in 2010 and online in 2021

    Rhoddodd eich dosbarthiadau y sylfaen orau i mi yn Saesneg y gallwn fod wedi'i dychmygu. Hyd heddiw rwy'n elwa o'r hyn roeddech chi'n ei ddysgu i mi bob dydd.
  • Chiara from Italy, 2021 online student

    Rwy'n teimlo'n gyffyrddus iawn gyda'r holl athrawon ar y cwrs (maen nhw'n wirioneddol wych!) Ac rwy'n fodlon iawn gyda'r dull a ddefnyddir: mewn ychydig wythnosau yn unig, rwy'n teimlo fy mod i wedi gwneud cynnydd sylweddol! 
  • Anais, Spain, 2021 online student

    I hope to come back because I'm so happy with your educational methods
  • 1