Os ydych chi'n byw y tu allan i Ewrop, mae angen ichi gael Clirio Mynediad, fisa. Dylech wneud cais am Fisa Myfyrwyr Tymor Byr. Gwiriwch hyn ar www.gov.uk/apply-uk-visa lle gallwch ddod o hyd i sut i gael fisa. Rydym wedi ymchwilio i'r wefan hon ac, er nad ydym yn gymwys i roi cyngor cyfreithiol, rydym yn deall, os hoffech wneud cais am fisa, bod yn rhaid i chi gael y dogfennau cywir, gan gynnwys:

  • eich pasport
  • Eich Llythyr Derbyn sy'n cadarnhau eich bod wedi'ch derbyn ar gyfer cwrs ac wedi talu eich ffioedd. Bydd y llythyr hefyd yn rhoi gwybodaeth am y cwrs.
  • Tystiolaeth i ddangos bod gennych ddigon o arian i dalu am eich arhosiad yn y DU. Bydd angen i chi ddangos eich datganiadau banc i'r Llysgenhadaeth.

Os na fyddwch chi'n llwyddo i gael fisa, cysylltwch â ni. Efallai y byddwn yn gallu helpu. Os na allwn helpu, mae'n rhaid i chi anfon copi o'r ffurflen wrthod y fisa atom a byddwn yn trefnu i ad-dalu'r ffioedd a dalwyd. Byddwn yn ad-dalu'r holl ffioedd ac eithrio cwrs wythnos a ffioedd llety i dalu costau gweinyddol.