Yn dibynnu ar eich cenedligrwydd ac am ba hyd yr ydych am ddod i'r DU, mae angen i chi wneud cais am fisa. Am arhosiad hyd at 6 mis mae'n Fisa Ymwelwyr Safonol, ac am arhosiad o 6-11 mis, Visa Astudiaeth Tymor Byr. Gwiriwch hyn ar wefan Llywodraeth y DU www.gov.uk/apply-uk-visa lle gallwch ddarganfod a oes angen fisa arnoch, a gallwch hefyd wneud cais ar-lein. Rydym wedi ymchwilio i'r wefan hon ac, er nad ydym yn gymwys i roi cyngor cyfreithiol, rydym yn deall, os hoffech wneud cais am fisa, bod yn rhaid i chi gael y dogfennau cywir gan gynnwys:

  • eich pasport
  • Eich Llythyr Derbyn sy'n cadarnhau eich bod wedi'ch derbyn ar gyfer cwrs ac wedi talu eich ffioedd. Bydd y llythyr hefyd yn rhoi gwybodaeth am y cwrs.
  • Tystiolaeth i ddangos bod gennych chi ddigon o arian i dalu am eich arhosiad yn y DU.

Os na fyddwch yn llwyddo i gael fisa, anfonwch gopi o'r ffurflen gwrthod fisa atom a byddwn yn trefnu i ad-dalu'r ffioedd a dalwyd. Byddwn yn ad-dalu'r holl ffioedd heblaw wythnos o ffioedd cwrs a llety i dalu costau gweinyddol.